/// CURS DE BALL ///

OBJECTIUS
Aprendre a ballar: Cap de ball, Jota de rondalla, Lo Punxonet, Jota de Tortosa, Bolero de Tortosa, Fandango.
Aprendre a ballar altres jotes/dansades de diferents poblacions de les Terres de l’Ebre com per exemple: Jota d’Ulldecona, Jota de Tivenys, Jota de Paüls, les dansades de Gandesa i Corbera.
Aprendre i conèixer la procedència i el context de cada jota o dansada.
Analitzar, comprendre i interpretar les estructures de les danses.
Introduir els passos bàsics que ens ajuden aprendre les danses tradicionals dels Països Catalans: valset-jota, punteig, ball pla,…
Conèixer el vestuari típic de cada dansa tradicional.
Reconèixer i valorar les diferents possibilitats d’interpretar una dansa.
Descobrir i valorar que la dansa tradicional és la base de totes les danses que coneixem.
Conèixer i acceptar el propi cos, el seu moviment, la seva expressió i les capacitats comunicatives.
Entendre i valorar la dansa com una forma d’expressió.
Aprendre com preparar el cos per ballar.

 

CONTINGUTS
(Per al grup de dansa com a màxim s’acceptaran uns 20 alumnes per grup)

Treball a partir del material tradicional:
a.Melodies concretes i properes fixades en el temps:
Jota de rondalla i de jotes/dansades de diferents poblacions de les Terres de l’Ebre
Bolero “tortosí”
Cap de ball
Fandango “tortosí”
Punxonetb. Introducció dels passos bàsics que ens ajuden aprendre les danses tradicionals dels Països Catalans i més enllà: valset-jota, punteig, ball pla,…
c. Aprendre les diferents maneres de ballar i els seus processos.
d. Introducció de gèneres que a les Terres de l’Ebre s’han perdut com les danses del garrofer i els moros i cristians.
e. Les diferents possibilitats d’interpretar una dansa.
f. Context i particularitats de cada jota i dansada.
g. L’estudi i descoberta del vestuari típic de cada dansa tradicional.
h. Anàlisi i interpretació de les estructures de les danses.
i. Anàlisi d’enregistraments històrics i moderns per tal de tenir un coneixement el més ampli possible.
j. El valor de la dansa com una forma d’expressió i comunicació.
k. La consciència del propi cos, del moviment, l’expressió i les capacitats comunicatives.

Desenvolupament de la creativitat a partir del coneixement i l’anàlisi del material tradicional
a. Utilització de la improvisació com a eina creadora. Aprendre a “transgredir” sense “trair” el gènere.
b. Iniciació a la pràctica de la improvisació en diferents gèneres, sobretot la jota.
c. La jota lliure (no fixada estructuralment i no coreografiada) i la seua pràctica musical.
d. La fusió d’estils de dansa amb músiques diverses.
e. La dansa tradicional com a base per a conèixer altres danses.