Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

DADES GENERALS

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’organisme titular de loplanter.com és ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER” amb CIF G55607493, amb domicili a aquests efectes al Carrer Barcelona 115, 43500 Tortosa.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de loplanter.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si s’escau resultin d’obligat compliment.

Carme Balagué Altadill (40927166T) i Pau Puig Olives (19000607P) en representació de ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER”, certifiquen que loplanter.com està domiciliada al Carrer Barcelona 115, 43500 Tortosa.

A la web loplanter.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre “Lo Planter, escola de ball, cant i música tradicional”, així com sobre els diversos cursos i tallers que a l’escola s’imparteixen, així com sobre el món de la música tradicional en general.

El seu principal objectiu és facilitar als estudiants al públic en general la informació necessària per contractar amb l’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER” cursos formatius i tallers impartits a l’escola abans esmentada.

RESPONSABILITATS

L’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l’Associació Escola “Lo Planter” es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER” es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER” es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquesta en qualsevol moment i sense assumir cap responsabilitat per això.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Tortosa, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.