/// CURS DE CANT TRADICIONAL ///

OBJECTIUS

INICIACIÓ AL CANT DINS DE LA JOTA.

Breu explicació de la jota i dels diferents punts de vista des dels que es tractarà el cant de la jota durant el curset:

· El cant a la copla (o estrofa) i a la tornada.

· Diferents estils de jota segons el tipus d’entrada.

– Xafant la melodia.

-Alçant el braç.

· Entrades sense avís: Respectant estructura de compassos / Lliure.

· Diferents estils de jota segons la seua funció:

– Jotes de ronda:

-Jotes de “Boda”.

-Jotes de Quintos.

-La jota de rondalla o de Ribera, amb diferents cantadors, els més famosos de les Terres de l’Ebre.

– Cants de treball:

-Les segadores.

-Cants de Batre.

– Cants infantils:

-La jota als cants de Bressol.

– Jotes de joc o divertiment:

-Jota de Càlig (per mostrar una jota amb estructura establerta).

-Jota del Molinell (per mostrar una estructura oberta).

-Arenilla de Benafigos (amb una estructura tancada).

– Arenilla de Culla (amb una tonada establerta i amb improvització de la jota)

-La jota als cants de Bressol.

-Les nadales.

· Un cas curiós: la jota Vallera.

 

Peces que es treballaran:

-De Roquetes vinc (cantada tan tornades com estrofes).

-Diferents exemples de cantadors de jota de Ribera, per mostrar les diferents modalitats d’entrada al cant de la copla.

-”Jota de Bodas” de Gàtova.

-Jota de Quintos de Sant Mateu.

-La Segadora de Culla.

-Cants de batre

-Cants de bressol.

-Jota de Càlig.

-Jota del Molinell.

-Arenilla de Benafigos.

-Arenilla de Culla.

-Sant Josep va a buscar foc.

-Jota Vallera de la Vilavella.