Política de privadesa

QUINES LLEIS APLIQUEN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA?
 • RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)
 • LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)
 • LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).
QUINA INFORMACIÓ PODEM RECOPILAR?
 • A la web de loplanter.com i mitjançant un formulari recopilem les dades necessàries per poder posar-nos en contacte amb els usuaris que estiguin interessats en els nostres productes i serveis i així ens ho hagin indicat.
 • En el cas de contractar els nostres productes i serveis demanarem i tractarem les dades necessàries per poder realitzar un pressupost, un contracte i una factura, en el cas que es requereixi, i altres dades que siguin relatives al projecte a realitzar.
 • Dades de Contacte: Nom, domicili, números de telèfon, correu electrònic.
 • Dades de Facturació
: CIF/NIF, domicili, raó social, núm. de compte bancari.
ON ES GESTIONEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

 • Quan contactes directament amb nosaltres, a través de la web loplanter.com, a través del nostre telèfon, o a través del nostre e-mail. Sempre que sigui per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.
 • Quan contractes un producte o servei amb nosaltres a través de la web loplanter.com, per via telefònica o e-mail.
 • Els serveis i productes de loplanter.com, així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats per a adults. Per la qual cosa solament tractarem les seves dades personals si vostè té, almenys, 18 anys. Les dades dels menors de 18 anys han de constar conjuntament amb el consentiment del pare/mare o tutor legal. loplanter.com es reserva la possibilitat de realitzar verificacions d’edat a les persones que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d’un menor de 18 anys que no consti conjuntament amb la pertinent autorització del pare/mare o tutor legal de la que tinguem constància serà eliminada immediatament.
COM RECOPILEM LES SEVES DADES PERSONALS?
 • Les dades recopilades s’incorporen a un fitxer propietat d’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER”, i gestionat per Carme Balagué Altadill, amb NIF 40927166T, i Pau Puig Olives, amb NIF 19000607P.
PER A QUÈ S’UTILITZEN LES SEVES DADES PERSONALS?
 • Únicament utilitzarem les seves dades personals per informar-lo sobre els nostres productes i serveis, sempre que així ens ho hagi sol·licitat.
 • En el cas que contracti els nostres productes i serveis les seves dades s’utilitzaran per facturar i realitzar un contracte. Mai utilitzarem les seves dades per a altres finalitats. També és possible que dades addicionals siguin necessaris per dur a terme un projecte.
DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?
 • Les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per complir amb els motius pels quals es van recollir, oferir els productes i serveis de l’ASSOCIACIÓ ESCOLA “LO PLANTER”. És a dir que s’emmagatzemaran de forma indefinida fins que deixem de prestar serveis o se’ns comuniqui la voluntat d’eliminar-los.
COM PROTEGIM LES SEVES DADES?
 • Garantir que les seves dades es troben a tot moment segures i íntegres és un dels nostres principals objectius pel que fa a la protecció de dades. La transmissió de dades a través d’internet sempre comporta un risc i no és possible garantir una protecció absoluta. Per això utilitzem una connexió xifrada mitjançant el protocol SSL.
 • loplanter.com es compromet a respectar les màximes obligacions de confidencialitat i no permetrà l’accés a les dades a tercers no autoritzats.
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES?
 • La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:
  • Accés a les dades personals.
  • Rectificació o supressió.
  • Limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Portabilitat de les dades.
 • Aquests drets s’exerceixen de manera personal, per la qual cosa únicament l’usuari al qual pertanyen aquestes dades pot exercir aquests drets i sempre per a un mateix.
 • És possible sol·licitar exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Plaça Mestre Monclús 2, 43500 Tortosa, juntament amb una prova vàlida d’identitat com una fotocòpia del D.N.I. o passaport indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i exposant els drets que es volen exercitar.
 • També pots fer-ho via online, enviant un correu electrònic a info@loplanter.com.
LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
 • La base legal perquè puguem tractar les teves dades personals és el consentiment explícit.
 • Per contactar amb nosaltres via online es requereix el consentiment explícit amb aquesta política de privadesa.
 • En el cas que vostè ens contacti directament per via telefònica o per correu electrònic el tractament de les teves dades es legitima quan s’ens indiqui explícitament la seva voluntat de rebre informació de la nostra part sobre productes o serveis.
A QUI SE LI COMUNICARAN LES SEVES DADES?
 • Per poder dur a terme la nostra activitat normal és estrictament necessari comunicar les teves dades personals a tercers, encara que no totes les dades ni en tots els casos, únicament compartirem les dades imprescindibles. Totes les empreses de tercers amb les quals compartim les dades es regeixen per la seva pròpia política de privadesa i per un estricte codi de confidencialitat.

 • Hosting: 1&1 Internet España S.L.U., amb domicili a Espanya a 1&1 Internet España S.L.U., NIF B85049435, Avinguda de La Vega, 1 – Edificio Veganova (Edif.3 planta 5o puerta C), 28108, Alcobendas. Realitza un servei registre de dominis web, suport de correu electrònic i web hosting a loplanter.com