/// CURS DE MÚSICA – GRUP INSTRUMENTAL ///

OBJECTIUS
Aprendre a tocar les músiques de les danses que s’ensenyaran a l’escola i aprendre els gèneres musicals tradicionals en la seua globalitat (melòdica, rítmica, harmònica, estructural i funcional)
Treballar melodies concretes i properes fixades en el temps: Melodies de jota de rondalla, Bolero “tortosí”, Cap de ball, Fandango “tortosí”, Punxonet, jotes/dansades de diferents poblacions de les Terres de l’Ebre
Treballar sobre les estructures formals d’aquestes músiques i experimentar les seues diferents possibilitats d’interpretació per tal d’arribar a un coneixement ampli del fenomen i no quedar-se només amb la interpretació melòdica.
Aprendre les diferents maneres de cantar i quins diferents procediments poden utilitzar els cantadors per entrar a cantar sobre la música.
Treballar amb diferents programes informàtics (captura de so, construcció de ritmes o harmonies, transcripció/notació, canvis d’afinació i de tempo, enregistrament…)
Experimentar la necessitat de conèixer els trets característics d’un gènere musical per tal d’experimentar sobre ell.

CONTINGUTS
Els grups o nivells en quant a la música són relatius al bagatge i coneixements musicals/instrumentals dels alumnes. Primerament és farà una petita prova de nivell per poder organitzar i repartir adequadament els grups. Els grups de música com a màxim seran de 10 alumnes.
Es podrà assistir amb qualsevol instrument: instruments melòdics, harmònics i rítmics.

Treball a partir del material tradicional:
a. Melodies concretes i properes fixades en el temps:
• Melodies de jota de rondalla i de jotes/dansades de diferents poblacions de les Terres de l’Ebre
• Bolero “tortosí”
• Cap de ball
• Fandango “tortosí”
• Punxonet
b. Les estructures formals d’aquestes músiques i experimentació de les seues diferents possibilitats d’interpretació per tal d’arribar a un coneixement ampli del fenomen i no quedar-se només amb la interpretació melòdica.
c. Introducció de gèneres que a les Terres de l’Ebre s’han perdut: fandango, bolero, seguidilla…
d. Anàlisi d’enregistraments històrics i moderns per tal de tenir un coneixement el més ampli possible del fet musical que es treballa.
e. Conèixer els trets característics d’un gènere musical per tal d’experimentar sobre ell.
f. Aprendre les diferents maneres de cantar i quins diferents procediments poden utilitzar els cantadors per entrar a cantar sobre la música.
g. Continguts en el cant:
• El cantador abans i el cantador ara: context i funció.
• El vers en la jota. Enversades històriques i actuals.
• El vers com a vehicle actual per comunicar: Inici a la improvisació del vers, a enversar.
• Les variacions o estils melòdics en el cant de la jota a les Terres de l’Ebre. L’estudi dels nostres cantadors: Canalero, Teixidor, Boca de Bou…)
• Les diferents maneres d’entrar a cantar sobre la música.
• El melisme com a element propi del cant tradicional.
• El cant en estils perduts a les Terres de l’Ebre, com per exemple: Fandango, Bolero…
• Improvisació/variació melòdica en el cant.

Desenvolupament de la creativitat a partir del coneixement i l’anàlisi del material tradicional.
Utilització de la improvisació com a eina creadora. Aprendre a “transgredir” sense “trair” el gènere.
Iniciació a la pràctica de la improvisació en diferents gèneres, sobretot la jota.
La jota lliure (no fixada estructuralment i no coreografiada) i la seua pràctica musical.
La fusió de conceptes musicals, instruments, funcionalitats, estils…
Introducció i treball amb diferents programes informàtics (captura de so, construcció de ritmes o harmonies, transcripció/notació, canvis d’afinació i de tempo, enregistrament…)